autosjedalice.info arrow Grupa I
  :: Galerija dječjih radova   :: Akcija slovenskog Ministrstva za promet "Vozimo pametno"   :: Dijete samo otkapča sigurnosnu kopču!   :: Kako promijeniti visinu utora na autosjedalici?   :: Pravilno vezanje djeteta u autosjedalici
Grupa I


Autosjedalice ove grupe uvijek se
postavljaju u smjeru vožnje na
stražnje sjedalo automobila

Grupa I autosjedalica namijenjena je djeci od 9 do 18 kilograma. Ove se autosjedalice postavljaju u smjeru vožnje, što okomitije i uvijek na stražnje sjedalo automobila. Nikada nemojte stavljati dijete lakše od 9 kg u ovu autosjedalicu ma kako vam se već veliko činilo, jer mu u slučaju sudara neće pružiti primjerenu zaštitu!

Iako su ove autosjedalice namijenjene djeci od 9 do 18 kg težine, težina nije jedini kriterij za primjenu ove autosjedalice. Nije dovoljno da dijete ima 9 kg pa da time automatski zadovolji uvjet za prijelaz u ovu grupu autosjedalice. Budući da se ova autosjedalica postavlja u smjeru vožnje, djetetove vratne kosti i pripadajući ligamenti moraju biti dovoljno jaki da zadrže glavu koja će, u slučaju sudara, poletjeti prema naprijed.

Dijete obično ispunjava ovaj uvjet oko prve godine života, kada se može samostalno dići iz sjedećeg položaja u uspravni položaj - bez ili uz pridržavanje uz neki predmet (npr. stol). Vodite računa da mogućnost djeteta da hoda "vođeno za ručice" nije ispunjenje zadanog kriterija, ako ono samostalno ne može napraviti pokret dizanja!


Minimalni uvjeti koje mora dijete ispunjavati da bi moglo koristiti ovu autosjedalicu su:

  • 9 kg tjelesne težine i
  • samostalno dizanje iz sjedećeg položaja u uspravni položaj.
Ipak, ako dijete zadovoljava te uvjete, ali još uvijek nije preraslo autosjedalicu grupe 0 ili 0+ po težini ili visini, savjetujemo da dijete vozite u autosjedalici grupe 0 ili 0+ sve dok ju ne preraste.

Autosjedalice grupe I mogu se u trgovinama pronaći kao:
  • isključivo grupa I,
  • kombinirana autosjedalica grupe 0 / I koja će se sad okrenuti u smjeru vožnje ili
  • kombinirana autosjedalica grupe I/II ili I/II/III.


Autosjedalica grupe I mora imati
pojas s 5 točaka uporišta

Autosjedalice ove grupe trebale bi svakako imati pojaseve kojima se djeca osiguravaju u 5 točaka uporišta - dvije preko ramena, dvije preko butina i jedna između nogu - i tako u slučaju sudara osigurati da se sile ravnomjerno raspodijele preko cijelog trupa djeteta.

Oprez
! Neke od kombiniranih autosjedalica koje se mogu naći na tržištu nemaju vlastiti pojas s 5 točaka uporišta, nego je predviđeno da se dijete već od 9 kg veže pojasevima automobila. Ni u kom slučaju ne možemo preporučiti takvu autosjedalicu, jer pojasevi automobila zahtijevaju određenu minimalnu težinu putnika kako bi počeli reagirati pa postoji mogućnost da se u slučaju sudara pojasevi automobila uopće neće zakočiti, odnosno, ponašat će se kao da na tom mjestu nije bilo putnika! (Više o načinu aktiviranja pojaseva možete pročitati u članku koji opisuje kako rade pojasevi automobila).

Prerastanje autosjedalice grupe I

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe I ako je zadovoljilo barem jedan od sljedećih uvjeta:

  • dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (obično 18 kg),
  • sredina ušiju mu je u ravnini s vrhom autosjedalice ili
  • ne postoji niti jedan utor kod kojeg bi pojas autosjedalice bio u ravnini ili iznad razine ramena djeteta.

Nakon prerastanja autosjedalice grupe I, dijete se u pravilu premješta u autosjedalicu grupe II. Vrlo važan Izuzetak od ovog je sljedeći:

  • ako je dijete sjedalicu grupe I preraslo po visini, ali još nema 15 kg (visoka i izuzetno vitka djeca), tada dijete treba premjestiti u drugu autosjedalicu grupe I koja ima viši naslon. Ni u kojem slučaju nemojte premještati dijete u autosjedalicu grupe II ako je dijete lakše od 15 kg, dok bi idealna težina bila 18 kg!

Ako se radi o kombiniranoj autosjedalici grupe I/II ili grupe I/II/III, proučite upute proizvođača kako autosjedalicu preinačiti u autosjedalicu grupe II. Ako autosjedalica ima pojas s 5 točaka uporišta, obično ih je potrebno s autosjedalice ukloniti i dijete početi vezati pojasevima automobila, ali svaka autosjedalica ima specifične upute te ih je potrebno proučiti.

Kako pravilno postaviti autosjedalicu ove grupe u automobil pomoću pojaseva automobila možete pročitati u tekstu o postavljanju autosjedalica grupe I. Članak o postavljanju sjedalica ISOFIX sustavom vezanja može vam pomoći u postavljanju ISOFIX autosjedalice.
 

Bojanka

Dje?ak u autosjedalici grupe 1 Beba u autosjedalici grupe 0
Djevoj?ica u autosjedalici grupe 1