autosjedalice.info arrow ISOFIX sustavom vezanja
  :: Galerija dječjih radova   :: Akcija slovenskog Ministrstva za promet "Vozimo pametno"   :: Dijete samo otkapča sigurnosnu kopču!   :: Kako promijeniti visinu utora na autosjedalici?   :: Pravilno vezanje djeteta u autosjedalici
Postavljanje autosjedalice ISOFIX sustavom vezanja

Više od 75% svih autosjedalica koje se postavljaju u vozilo i pričvršćuju uz pomoć pojaseva automobila ne postavljaju se na zadovoljavajući način. Glavni problem kod vezanja autosjedalica pojasevima automobila je postizanje optimalne čvrstoće vezanja. Uz to, postoji i problem nemogućnosti optimalnog postavljanja svih tipova autosjedalica u sve tipove automobila.

Zbog toga su razvijeni novi način za postavljanje autosjedalica u automobil i nova međunarodna norma ISOFIX (International Standards Organisation's FIX) koja osigurava da proizvođači automobila i proizvođači autosjedalica budu dobro usklađeni. Simboli za označavanje autosjedalica ovog standarda autosjedalica prikazani su na slici 1.

Slika 1. Simboli standarda ISOFIX.

Na slici 2. vide se 'ruka' i utor kako ih vide korisnici autosjedalice tipa ISOFIX. Na slici se ne vidi treća točka vezanja - noga ili spona (top tether) za vezanje za sidro iza zadnjeg sjedišta.

Slika 2. Autosjedalica tipa ISOFIX kod postavljanja u automobil.Slika 3.
Shema osnovnih komponenti ISOFIX sustava vezanja autosjedalica


Novim načinom postavljanja autosjedalica u automobil želi se izbjeći korištenje autopojaseva i osigurati da postavljanje autosjedalice i rezultat - stabilnost postavljene autosjedalice - ne ovise o trenutnoj volji, vještini ili snazi osobe koja postavlja autosjedalicu već da svatko može brzo, samostalno i na optimalan i normom predviđen način postaviti autosjedalicu.
ISOFIX omogućava čvrstu vezu između autosjedalice i tijela automobila uz pomoć sustava dvaju utora (od kojih svaki sadrže vodilicu i prsten-zakvačku) u tijelu automobila, dvije 'ruke' na autosjedalici (slika 3.) te treće točke vezanja: 'noge' ispred autosjedalice (slika 4.) ili vezanjem sponom za sidro iza zadnjeg sjedišta automobila.

Slika 4. Noga ispred autosjedalice tipa ISOFIX kao treća uporišna točka


Da li su potrebne dvije ili tri točke vezanja?

Autosjedalica tipa ISOFIX, kao i svaka druga autosjedalica, leži na mekom zadnjem sjedištu automobila. Bez te treće točke vezanja autosjedalica ISOFIX ne može do kraja osigurati čvrstoću i stabilnost vezanja s obzirom na naginjanje/rotaciju u smjeru naprijed/nazad koje se može dogoditi u slučaju sudara.

Treba znati da neka vozila omogućavaju postavljanje autosjedalica tipa ISOFIX sa samo dvije točke vezanja (samo dvije 'ruke' u utorima). Takva vozila i autosjedalice su specifični - posebno su prilagođeni i testirani jedno za drugo. Primjerice, proizvođač automobila naručio je od proizvođača autosjedalica tipa ISOFIX da naprave autosjedalicu koja će biti optimalno učvršćena u točno određenom modelu i tipu vozila sa samo dvije točke vezanja.

Prvi prototipovi ISOFIX autosjedalica predviđali su četiri točke vezanja, ali ovo je rješenje bilo preglomazno i preskupo, naročito za manje automobile. Zato je razvijena treća točka vezanja/učvršćivanja.


Postavljanje autosjedalice tipa ISOFIX

Ovaj je postupak najbolje i najtočnije opisan u uputama proizvođača svake autosjedalice, no općenito je to jednostavan postupak koji se sastoji od svega par koraka:

1. utaknuti 'ruke' autosjedalice u ISOFIX utore automobila i pritisnuti ih kraja sve dok se ne čuje 'klik',

2. podesiti/pričvrstiti treću točku vezanja - nogu ispred sjedalice ili vezati za treću točku vezanja iza zadnjeg sjedišta automobila (ako autosjedalica ima predviđenu treću točku vezanja).

Slike 5. prikazuje postupak vezanja kod autosjedalice tipa ISOFIX koja posjeduje sponu iza zadnjeg sjedišta automobila kao treću točku vezanja.

Slika 5. Dva koraka vezanja autosjedalice tipa ISOFIX sa sponom kao trećom točkom vezanja

Za vezanje djeteta u autosjedalici vrijede ista pravila kao i u članku o postavljanju autosjedalica pojasevima automobila.


Literatura i preporuke za daljnje čitanje:

1. Slikovno objašnjenje postavljanja autosjedalice tipa ISOFIX,
2. O sustavu ISOFIX,
3. Objašnjenje sustava ISOFIX 1 (slika),
4. Objašnjenje sustava ISOFIX 2 (slike),
5. Objašnjenje sustava ISOFIX 3 (slike),
6. Popis modela i tipova vozila koji podržavaju sustav ISOFIX,
7. Autosjedalice tipa ISOFIX (slika). 

Bojanka

Dje?ak u autosjedalici grupe 1 Beba u autosjedalici grupe 0
Djevoj?ica u autosjedalici grupe 1