autosjedalice.info arrow Svi članci
  :: Galerija dječjih radova   :: Akcija slovenskog Ministrstva za promet "Vozimo pametno"   :: Dijete samo otkapča sigurnosnu kopču!   :: Kako promijeniti visinu utora na autosjedalici?   :: Pravilno vezanje djeteta u autosjedalici
Prerastanje autosjedalice

Pitanje koje roditelji često postavljaju je koja grupa autosjedalice je najprimjerenija njihovu djetetu. Ponekad se odabir ispravne grupe autosjedalice nameće kao logičan odgovor (npr. djetetu od 5 kg svakako će najprimjerenija biti autosjedalica grupe 0), ali kako dijete raste izbor postaje sve teži.

Zlatno pravilo prelaska djeteta iz grupe u grupu autosjedalica glasi: "Dijete treba biti u autosjedalici niže grupe sve dok tu nižu grupu ne preraste".Ovo pravilo može se ilustrirati sljedećim primjerom: grupa 0 i grupa I preklapaju se na području između 9 i 10 kg. Ako dijete ima 9 kg i može se bez tuđe pomoći samostalno dići na noge, ono zadovoljava minimalne uvjete za prijelaz u grupu I autosjedalica. Međutim, ako dijete još po visini nije preraslo autosjedalicu grupe 0 i nije dostiglo najveću dozvoljenu težinu te autosjedalice (10 kg), za dijete je sigurnije da ostane u autosjedalici grupe 0, iako bi dijete moglo prijeći i u autosjedalicu grupe I.

U nastavku se daje pregledni prikaz uvjeta korištenja pojedinih grupa autosjedalica i pokazatelja prerastanja te grupe. Detaljnije su prikazane sljedeće grupe: Grupa 0, Grupa 0+, Grupa I, Grupa II, Grupa III

Grupa 0

Ovu grupu autosjedalica dijete koristi od rođenja do otprilike 10 kg. Rečeno je "otprilike" iz razloga što neka djeca ovu autosjedalicu prerastu po visini i prije nego što su postigla 10 kg tjelesne težine.


Prerastanje autosjedalice grupa 0/0+ po visini: od vrha glave djeteta do vrha autosjedalice mora biti više od 2 cm. Ako je taj razmak manji, dijete je autosjedalicu preraslo po visini

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe 0 ako je zadovoljilo barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (10 kg) ili
 • je od vrha glave djeteta do vrha autosjedalice preostalo manje od dva cm (vidi sliku!)

U prvom slučaju dijete je postalo preteško za ovu autosjedalicu (preraslo ju je po težini), dok je u drugom slučaju dijete previsoko za ovu autosjedalicu (preraslo ju je po visini).

Često se misli da je dijete preraslo ovu sjedalicu u trenutku kad nožice djeteta počnu doticati naslon stražnjeg sjedala. Međutim, doticanje naslona nogama pa čak i skvrčene noge nisu znak da je dijete preraslo autosjedalicu ove grupe!

Ako je dijete preraslo autosjedalicu grupe 0, kako odrediti primjerenu sljedeću grupu autosjedalice?

Za prijelaz u grupu I autosjedalica, potrebno je zadovoljiti sljedeća oba uvjeta:

 • 1. dijete ima minimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom grupe I (9 kg)
 • 2. dijete može ustati na svoje noge bez tuđe pomoći, bez ili s pridržavanjem za komad namještaja.

Ako dijete ne zadovoljava neki od ovih uvjeta (dijete ima manje od 9 kg ili se ne može samostalno dići na noge):

 • dijete možete premjestiti u autosjedalicu grupe 0+ (do 13 kg) koju dijete nije preraslo po visini ili
 • dijete možete premjestiti u kombiniranu autosjedalicu grupe 0/I koju ćete postaviti u smjer suprotan smjeru vožnje. Kod toga treba voditi računa o najvišoj dozvoljenoj težini djeteta za postavljanje u smjer suprotan smjeru vožnje!

Autosjedalice grupe 0+ (do 13 kg) bolji su izbor za težu, ali ne toliko visoku djecu, dok su kombinirane autosjedalice bolji izbor za laganu i visoku djecu, jer im je težinska granica za postavljanje u smjer suprotan smjeru vožnje relativno niska (oko 10 kg).

Grupa 0+ (0-13 kg)

Ovu grupu autosjedalica dijete koristi od rođenja do otprilike 13 kg. Rečeno je "otprilike" iz razloga što neka djeca ovu autosjedalicu prerastu po visini i prije nego što su postigla 13 kg tjelesne težine.

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe 0+ ako je zadovoljilo barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (13 kg) ili
 • je od vrha glave djeteta do vrha autosjedalice preostalo manje od dva cm (vidi sliku!)

U prvom slučaju dijete je postalo preteško za ovu autosjedalicu (preraslo ju je po težini), dok je u drugom slučaju dijete previsoko za ovu autosjedalicu (preraslo ju je po visini).

Često se misli da je dijete preraslo ovu sjedalicu u trenutku kad nožice djeteta počnu doticati naslon stražnjeg sjedala. Međutim, doticanje naslona nogama pa čak i skvrčene noge nisu znak da je dijete preraslo autosjedalicu ove grupe!

Ako je dijete preraslo autosjedalicu grupe 0+, u pravilu se premješta u autosjedalicu grupe I.

Za prijelaz u grupu I autosjedalica, potrebno je zadovoljiti sljedeća oba uvjeta:

 • 1. dijete ima minimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom grupe I (9 kg)
 • 2. dijete može ustati na svoje noge bez tuđe pomoći, bez ili s pridržavanjem za komad namještaja.

Ako dijete ne zadovoljava neki od ovih uvjeta (dijete ima manje od 9 kg ili se ne može samostalno dići na noge):

 • ako je dijete preraslo autosjedalicu grupe 0+ po visini, dijete možete premjestiti u kombiniranu autosjedalicu grupe 0/I koju ćete postaviti u smjer suprotan smjeru vožnje. Kod toga treba voditi računa o najvišoj dozvoljenoj težini djeteta za postavljanje u smjer suprotan smjeru vožnje, da se ne bi dogodilo da je najveća dozvoljena težina za takvo postavljanje manja od težine djeteta!
 • ako je dijete preteško za kombiniranu autosjedalicu grupe 0/I, a ne zadovoljava oba uvjeta postavljena za prijelaz u autosjedalicu grupe I, tada, nažalost, ne postoji jednostavno rješenje. Najbolje rješenje bila bi autosjedalica koja se postavlja u smjer suprotan smjeru vožnje i nakon prijeđene težine od 13 kg, ali je takvu autosjedalicu na hrvatskom tržištu teško pronaći. Ako imate poznanike u Švedskoj, gdje se djeca prevoze u smjeru suprotnom smjeru kretanja i do četvrte godine života, iskoristite poznanstvo ;)
Grupa I (9-18 kg)

Ova grupa autosjedalica namijenjena je djeci tjelesne težine od 9-18 kg, iako ju neka djeca mogu prerasti po visini i prije nego što postignu 18 kg.

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe I ako je zadovoljilo barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (obično 18 kg) ili
 • je sredina ušiju djeteta u ravnini s vrhom autosjedalice ili
 • ne postoji niti jedan utor kod kojeg bi pojas autosjedalice bio u ravnini ili iznad razine ramena djeteta.

Nakon prerastanja autosjedalice grupe I, dijete se u pravilu premješta u autosjedalicu grupe II. Za prijelaz u grupu II autosjedalica, potrebno je zadovoljiti sljedeća oba uvjeta:

 • dijete ima minimalnu tjelesnu težinu dozvoljenu autosjedalicom i
 • dijete je dovoljno visoko da se pojas automobila može namjestiti tako da mu donji dio pojasa prelazi preko kosti zdjelice, a gornji dio pojasa preko ključne kosti.
Napomena: Ako je dijete sjedalicu grupe I preraslo po visini, ali još nema 15 kg (visoka i izuzetno vitka djeca), tada dijete treba premjestiti u drugu sjedalicu grupe I koja ima viši naslon. Ni u kojem slučaju nemojte premještati dijete u autosjedalicu grupe II ako je dijete lakše od 15 kg, dok bi idealno bilo da ima barem 18 kg!

Grupa II (otprilike 15-25 kg)

Ova grupa autosjedalica namijenjena je djeci tjelesne težine od 15-25 kg (ili više, ovisno o autosjedalici).

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe II ako je zadovoljilo barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (obično 25 kg ) ili

Ako je dijete dostiglo najveću dozvoljnu težinu autosjedalice grupe II, ali prilikom vezanja pojasevima automobila bez autosjedalice pojasevi ne priliježu pravilno uz dijete (donji dio pojasa mora ići preko kostiju zdjelice, a ne trbuha, dok gornji mora prelaziti sredinom ključne kosti, odnosno ramena, a ne nalijegati na vrat), tada dijete treba premjestiti u autosjedalicu grupe III koja ima višu dozvoljenu težinsku granicu (36 kg).

Nakon prerastanja autosjedalice grupe II, ako je dijete dovoljno visoko da pojas automobila pravilno priliježe uz tijelo djeteta i bez autosjedalice, dijete u pravilu može prestati koristiti autosjedalicu.

Grupa III (otprilike 22-36kg)

Ova grupa autosjedalica namijenjena je djeci tjelesne težine od 22-36 kg. Ove autosjedalice koriste se samo kao podizači, nemaju naslon, već samo podnožje na kojem se sjedi.

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe III ako je zadovoljilo barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (obično 36 kg) ili
 • je dovoljno visoko da pojas automobila pravilno priliježe uz tijelo djeteta i bez autosjedalice, obično oko 150 cm ili više, što ovisi o automobilu u kojem se dijete prevozi. Više o tome možete pročitati u članku kako odrediti je li dijete spremno za vezanje pojasevima automobila.

Nakon prerastanja autosjedalice grupe III, ako je dijete dovoljno visoko da pojas automobila pravilno priliježe uz tijelo djeteta i bez autosjedalice, dijete u pravilu prestaje koristiti autosjedalicu.

Problem može nastati ako je dijete punije te je dostiglo najveću dozvoljnu težinu autosjedalice grupe III (36 kg), ali još nije dovoljno visoko da se veže samo pojasevima automobila - prilikom vezanja pojasevima automobila bez autosjedalice pojasevi ne priliježu pravilno uz dijete (donji dio pojasa mora ići preko kostiju zdjelice, a ne trbuha, dok gornji mora prelaziti sredinom ključne kosti, odnosno ramena, a ne nalijegati na vrat). U tom slučaju treba konzultirati proizvođača autosjedalice. Na nekim se mjestima može pronaći uputa da se ova autosjedalica može koristiti i nakon 36 kg, budući da ona sama nema sigurnosnu ulogu, već služi samo kao podizač. Međutim, ovakvu je preporuku teško potpisati, budući da je teško procijeniti koja je još težina nakon tih 36 kg prihvatljiva, a da ne dođe do pucanja autosjedalice, odnosno do njena oštećenja. Teško je i predvidjeti kako će se autosjedalica ponašati u slučaju sudara ako se preoptereti te neće li u tom slučaju ona puknuti i dodatno ozlijediti dijete.


 

Bojanka

Dje?ak u autosjedalici grupe 1 Beba u autosjedalici grupe 0
Djevoj?ica u autosjedalici grupe 1