autosjedalice.info arrow Vezanje auto-pojasevima
  :: Galerija dječjih radova   :: Akcija slovenskog Ministrstva za promet "Vozimo pametno"   :: Dijete samo otkapča sigurnosnu kopču!   :: Kako promijeniti visinu utora na autosjedalici?   :: Pravilno vezanje djeteta u autosjedalici
Vezanje pojasevima automobila

Kad dijete dostigne težinu od najmanje 27 kg i visoko je najmanje 150 cm, u principu je spremno za vezanje pojasevima automobila.
Ipak, prije no što se dijete tako počne vezati, treba provjeriti pruža li mu to vezanje u određenom automobilu dovoljnu zaštitu. Naime, pojasevi moraju imati ispravnu putanju, a kod manjih automobila je to ponekad lakše postići nego kod većih.


Pojas s tri točke vezanja

Pojas s dvije točke vezanja

Valja imati na umu da je vezanje pojasom s tri točke vezanja znatno sigurnije od vezanja pojasom s dvije točke vezanja. Stoga treba nastojati dijete uvijek vezati pojasom s tri točke vezanja. Ako na sredini stražnjeg sjedala nema pojasa s tri točke vezanja, tada je bolje dijete voziti iza suvozača ili iza vozača, gdje takvi pojasevi obično postoje.

Kako provjeriti je li dijete spremno za vezanje samo pojasevima automobila?

Ako dijete ima oko 27 kg i visoko je najmanje 150 cm, posjednite dijete na sjedalo automobila tako da mu stražnjica bude u pregibu sjedala.
Kada tako sjedi, noge bi trebale biti presavinute u koljenu tako da donji dio noge slobodno visi sa sjedala. Ukoliko mu noge nisu presavinute, dijete nije dovoljno visoko da se veže samo pojasevima u tom automobilu (možda će moći u nekom drugom).

Vežite dijete pojasom s tri točke vezanja. Pazite da pojas ni na kojem mjestu ne bude uvrnut. Kada je dijete vezano, donji dio pojasa mora prelaziti preko kostiju zdjelice, a nikako preko trbuha, dok gornji dio pojasa mora prelaziti preko sredine ključne kosti i ne smije biti prislonjen uz vrat.

Ukoliko je putanja pojasa u redu, a noge slobodno vise sa sjedala, dijete se može slobodno vezati samo pojasevima automobila.
Ukoliko putanja pojasa nije ispravna ili noge još ne vise slobodno sa sjedala, potrebno je nabaviti autosjedalicu za veću djecu koja će omogućiti pravilno prilijeganje pojaseva i položaj djeteta.

Kada se dijete počne vezati samo pojasevima automobila, nikad nemojte dopustiti da dijete pojas stavlja ispod ruke ili ga veže iza leđa - u slučaju sudara pojas ne samo što neće zaštititi dijete, već će ga najvjerojatnije dodatno ozlijediti!


Nemojte vezati pojas
ispod ruke

Nikad ne vežite pojas
iza leđa

Zašto se nije dobro vezati pojasom s dvije točke vezanja?

Pojas s dvije točke vezanja nije dovoljno siguran ni za odrasle, a kamoli za djecu. Pojas s dvije točke vezanja ne osigurava gornji dio tijela pa će u slučaju frontalnog sudara gornji dio tijela nastaviti putanju prema naprijed. Zbog tog pokreta mogu nastati ozbiljne povrede kičmene moždine, a i glava tako vezanog putnika može udariti u prednja sjedala i ozbiljno se ozlijediti. Kod djece ovakav način osiguranja ima još jedan nedostatak - pojas često ne prelazi preko kostiju zdjelice već ide preko trbuha, što u slučaju sudara može dovesti do ozbiljnih povreda unutarnjih organa.

Pojas s dvije točke vezanja sigurniji je samo od nevezanja.

Više možete pročitati u članku koji opisuje kako rade pojasevi automobila.
 

Bojanka

Dje?ak u autosjedalici grupe 1 Beba u autosjedalici grupe 0
Djevoj?ica u autosjedalici grupe 1