autosjedalice.info arrow Zakonski okviri
  :: Galerija dječjih radova   :: Akcija slovenskog Ministrstva za promet "Vozimo pametno"   :: Dijete samo otkapča sigurnosnu kopču!   :: Kako promijeniti visinu utora na autosjedalici?   :: Pravilno vezanje djeteta u autosjedalici
Zakonski okviri korištenja autosjedalice

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) - vrijedi od 17. lipnja 2008.

U Republici Hrvatskoj sva djeca do 12 godina smiju se prevoziti u vozilu samo ako su pravilno vezana u autosjedalici. Sva se djeca moraju prevoziti isključivo na stražnjem sjedalu, s iznimkom djece do 2 godine starosti, koja se smiju prevoziti na mjestu suvozača, ali samo ako su u autosjedalici postavljenoj suprotno od smjera vožnje te ako to mjesto ima isključene zračne jastuke. Sva djeca do 12 godina moraju koristiti njihovom uzrastu prilagođene autosjedalice, osim ako se prevoze na mjestu na kojem se nalazi pojas u dvije točke vezanja.

Ovo proizlazi iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, gdje u članku 163 stoji:

Članak 163.

(1) Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sigurnosni pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas.

(3) Ministar nadležan za zdravstvo propisat će postupak, uvjete i način izdavanja uvjerenja iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Vozač motornog vozila može prevoziti dijete mlađe od 5 godina samo na stražnjim sjedalima i to u posebnoj sigurnosnoj sjedalici, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu.

(5) Vozač motornog vozila može prevoziti dijete starije od 5, a mlađe od 12 godina samo na stražnjim sjedalima, a dijete mora sjediti na posebnom postolju prilagođenom njegovoj visini tako da se može vezati sigurnosnim pojasom na tri točke vezivanja. Ako se dijete veže sigurnosnim pojasom na dvije točke vezivanja nije potrebno koristiti posebno postolje za sjedenje.

(6) Vozač motornog vozila može prevoziti dijete do dvije godine starosti na prednjem sjedalu vozila ako vozilo nema suvozački zračni jastuk ili ako je suvozački zračni jastuk isključen i ako se dijete prevozi u sigurnosnoj sjedalici postavljenoj suprotno od pravca vožnje koja je pričvršćena za vozilo pomoću sigurnosnog pojasa na tri točke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.

(7) Dijete u posebnoj sjedalici u vozilu mora biti vezano.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i druga osoba ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.


Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 92/05)

Ovaj pravilnik propisuje da autosjedalice koje se koriste moraju biti atestirane i u skladu s direktivom ECE R44.


Članak 63.

(1) U osobnim automobilima prvi put registriranim u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 1977. godine, moraju postojati sigurnosni pojasevi i njihovi priključci najmanje u prvom redu sjedala. Bočna sjedala u prvom redu sjedala moraju imati sigurnosne pojaseve na tri točke vezivanja, a srednja sjedala u prvom redu sjedala mogu imati sigurni pojas najmanje u dvije točke vezivanja.

(3) Osobni i kombinirani automobili kao i laki četverocikli s kabinom i četverocikli s kabinom koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 1999. godine moraju imati ugrađene sigurnosne pojaseve i njihove priključke na svim sjedećim mjestima u vozilu. Sigurnosni pojasevi i njihovi priključci moraju biti homologiranog tipa.

(4) Dječja sjedala koja se postavljaju u osobni automobili i kombinirani automobil moraju biti u skladu s direktivom ECE R 44.03 (*) i moraju biti postavljena na stražnje sjedalo na način kako to preporuča proizvođač dječjeg sjedala.

(5) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Republike Hrvatske iz članka 245. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.


Direktiva UN ECE R44

Da bi dječja autosjedalica dobila oznaku suglasnosi s ovom direktivom, mora udovoljavati nizu zahtjeva za oblikovanjem i konstrukcijom, kao i proći brojne testove učinkovitosti. Neki od tih zahtjeva navedeni su u nastavku.

Opći zahtjevi

 • Autosjedalica mora pružiti optimalnu sigurnost u svim položajima za koje je oblikovana. Mora biti oblikovana tako da se može učvrstiti za strukturu vozila ili sjedala i to ili pojasevima automobila ili posebnim sidrima.


 • Ako se autosjedalica pričvršćuje pojasevima automobila, tada na sjedalici mora putanja tih pojaseva biti jasno naznačena crtežom i to crvenom bojom za postavljanje u smjeru vožnje, a plavom bojom za postavljanje u smjeru suprotnom od smjera vožnje.


 • Pojasevi autosjedalica za grupe autosjedalica koje se montiraju u smjeru vožnje (grupe 1, 2 i 3) moraju biti tako oblikovani da prelaze preko zdjelice.


 • Kako bi se spriječilo isklizavanje djeteta iz autosjedalice, na svim autosjedalicama s integriranim pojasevima grupe 1 (9 - 18 kg) zahtijeva se ugradnja trake pojasa autosjedalice između nožica djeteta.


 • Kopča autosjedalice mora biti jednostavna za rukovanje. Zahtijeva se da ju je moguće otvoriti i izvaditi dijete iz autosjedalice jednim potezom na pritisak gumba ili slični uređaj.


 • Kopča se uvijek mora zatvoriti u potpunosti (klik!) i to samo onda kada su svi dijelovi pojasa autosjedalice uključeni. Način otkapčanja kopče mora biti intuitivan i trenutno jasan osobama koje obavljaju spašavanje u slučaju nesreće. Tipka za otkapčanje mora biti crvene boje i ni jedan drugi dio kopče ne smije biti te boje!


 • Pojasevi uvijek moraju držati dijete u položaju koji pruža najveću sigurnost, čak i ako dijete zaspi. Za autosjedalice koje se postavljaju u smjeru suprotnom od smjera vožnje mora biti osigurana potpora za glavicu novorođenčeta.


Testovi učinkovitosti i izdržljivosti

 • Za simulaciju sudara koriste se test frontalnog sudara (testne lutke različitih veličina, ovisno o vrsti autosjedalice koja se testira, vežu se u autosjedalicu i ubrzavaju do 50 km/h prema betonskom zidu težine najmanje 70 tona) i test udarca straga - (komad čelika širine 2,5 metara i visine 0,8 metara ubrzava se prema stražnjem dijelu 'vozila' i udara u njega brzinom od oko 30 km/h).

  Tijekom tih testova, lutka ne smije biti izbačena iz autosjedalice više od dozvoljene udaljenosti i ne smije primiti silu udara iznad određene granice.

  Niti jedan od dijelova autosjedalice koji pomaže držati dijete na mjestu ne smije se slomiti, a kopča pojaseva autosjedalice se ne smije otvoriti.

  Pojas automobila ne smije se otpustiti iz kopče za fiksiranje ili izaći iz vodilica autosjedalice.


 • Test preokretanja: lutka se veže u autosjedalicu prema uputama proizvođača, a autosjedalica se pričvršćuje za vozilo ili testno sjedalo, koje se onda rotira pod kutem od 360 stupnjeva brzinom od 2-5 stupnja u sekundi. Kada je sjedalo preokrenuto (pod kutem od 180 stupnjeva), glava lutke ne smije se pomaknuti više od 30 cm iz originalne pozicije u normalnoj okomitoj postavi.


 • Testom kopče autosjedalice kopča se otvara i zatvara 5000 puta i još uvijek mora biti ispravna nakon testova simulacije sudara.


Označavanje autosjedalice

Na autosjedalicama mora postojati jasna oznaka:

 • proizvođačevo ime, inicijali ili trgovačka marka,

 • godina proizvodnje,

 • međunarodna oznaka dozvole - zaokruženo slovo E i broj dozvole,

 • raspon tjelesne mase djeteta za koju je autosjedalica namijenjena i

 • adresa na kojoj kupac može zatražiti detaljnije informacije.


Na autosjedalicama koje se postavljaju u smjeru suprotnom od smjera vožnje, obavezno se postavlja upozorenje da se sjedalica ne smije postavljati na sjedalima na kojima je ugrađen zračni jastuk.

Na autosjedalicama koje se mogu postaviti u oba smjera vožnje, mora postojati upozorenje na kojem je jasno naznačeno koja je minimalna tjelesna masa djeteta potrebna da bi se autosjedalica mogla koristiti postavljena u smjeru vožnje.


Upute za korištenje

Direktiva UN ECE R44 propisuje da autosjedalica mora doći s uputama napisanima na jeziku zemlje u kojoj se prodaje te detaljno opisuje što sve upute moraju sadržavati.

____________________

(*) Sve sjedalice proizvedene nakon lipnja 2006. godine moraju biti u skladu s direktivom ECE R 44.04

 

Bojanka

Dje?ak u autosjedalici grupe 1 Beba u autosjedalici grupe 0
Djevoj?ica u autosjedalici grupe 1