autosjedalice.info arrow Svi članci
  :: Galerija dječjih radova   :: Akcija slovenskog Ministrstva za promet "Vozimo pametno"   :: Dijete samo otkapča sigurnosnu kopču!   :: Kako promijeniti visinu utora na autosjedalici?   :: Pravilno vezanje djeteta u autosjedalici
Odabir mjesta postavljanja autosjedalice

Kada se odabire mjesto na koje će se postaviti autosjedalica, tada bi u načelu trebalo odabrati mjesto koje je najsigurnije i na kojem se autosjedalica može čvrsto postaviti.

Na slici su brojevima od 0 do 4 označene najčešće kombinacije sjedala u automobilu. Crvenom bojom označena su sjedala na koja se autosjedalica ne smije postavljati, a zelenom ona koja se mogu razmatrati kao mjesto postavljanja autosjedalice. Dakle, kao mjesto na koje će se autosjedalica postaviti može se razmatrati neko od stražnjih sjedala ili, u slučaju kad se radi o djetetu do 2 godine života, suvozačevo sjedalo.

Ako se radi o sjedalici koja se postavlja ISOFIX sustavom, tada možete razmatrati samo sjedala koja imaju sidrišta za ISOFIX sustav.
Sjedalo 0
je sjedalo vozača. Na ovo sjedalo autosjedalica se ne može postaviti.

Sjedalo 1 je sjedalo suvozača. Na ovo sjedalo možete postaviti samo autosjedalicu za dijete do 2 godine života, koja je okrenuta u smjer suprotan smjeru vožnje te ako je na tom mjestu isključen zračni jastuk. Ipak, budući da je ovo mjesto statistički najnesigurnije, preporučujemo da ako ikako možete, odaberete neko od mjesta na stražnjem sjedalu.

Sjedalo 2 je srednje sjedalo na stražnjem sjedalu automobila. Ovo je najsigurnije mjesto u automobilu, jer je u slučaju sudara najudaljenije od svih mogućih točaka udara. Ako se na ovom sjedalu nalazi sigurnosni pojas s tri točke vezanja (znači onaj koji ide i preko kostiju zdjelice i preko prsa) te ako proizvođač automobila to ne zabranjuje, pokušajte autosjedalicu najprije postaviti na ovo mjesto.
Ako uspijete autosjedalicu postaviti ispravno i tako čvrsto da se ne miče više od 2 cm kad ju povlačite lijevo-desno, tada je ovo odličan izbor za njeno postavljanje.

Ako autosjedalicu ne uspijete dovoljno čvrsto postaviti, pokušajte sa sjedalom 3 ili 4. Statistike govore da je vjerojatnost sudara podjednaka na obje strane pa tako jedan od kriterija za odabir strane može biti strana na koju se češće parkira. Ako se već ne može autosjedalica postaviti na sredinu stražnjeg sjedala, tada treba težiti tome da se autosjedalica postavlja na ono sjedalo koje je, kad se auto parkira, u najvećem broju slučajeva okrenuto prema nogostupu. Na taj način se dijete može sigurnije stavljati u automobil i vaditi iz njega.

Sjedalo 3 je sjedalo iza vozača. Ako se autosjedalica odluči postaviti na ovo sjedalo, tada se mora računati s time da će se dijete ponekad vaditi iz automobila na cestu, a ne na nogostup. Ipak, ako vozač češće parkira tako da je nogostup sa strane vozača, ovo sjedalo je bolji izbor od onog iza suvozača. Naravno, potrebno je osigurati čvrsto postavljanje autosjedalice na ovo mjesto, ako se ono želi koristiti. Ako se na ovom mjestu autosjedalica ne uspije dovoljno čvrsto postaviti, pokušajte s drugim sjedalom.

Sjedalo 4 je sjedalo iza suvozača. Za ovo sjedalo uglavnom vrijede ista pravila kao i za sjedalo iza vozača. Ako uspijete osigurati ispravno i čvrsto postavljanje autosjedalice na ovo sjedalo, možete ju koristiti na tom mjestu.

Ako autosjedalicu ne možete učvrstiti ni na jednom sjedalu
: ponekad je oblik sjedala automobila takav da onemogućuje čvrsto postavljanje autosjedalice. Najčešće se radi o sjedalima koja su ergonomski oblikovana. U tom slučaju trebat će najvjerojatnije isprobati i nekoliko autosjedalica prije nego se naiđe na onu čije će čvrsto postavljanje biti moguće. Sjedala automobila presvučena kožom također mogu otežavati čvrsto postavljanje.

 

Bojanka

Dje?ak u autosjedalici grupe 1 Beba u autosjedalici grupe 0
Djevoj?ica u autosjedalici grupe 1